Wkład dr. Aldo Vacca w zdrowie kobiet na całym świecie
 

Dr Aldo Vacca 1941 - 2014

Nieżyjący już dr Aldo Vacca (Medalista Orderu Australii, Tytuł licencjata medycyny, członek Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, członek The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists, posiadacz Dyplomu ukończenia studiów z pedagogiki) był znany jako niestrudzony orędownik i dydaktyk w temacie porodu z użyciem próżniociągu położniczego zarówno w Australii, jak i na arenie międzynarodowej. Szacuje się, że jego wysiłki pozwoliły w samej Australii uchronić 100 000 matek przed doznaniem urazu okołoporodowego.* Dr Vacca zidentyfikował i udoskonalił pięć kroków wspólnych dla wszystkich porodów z użyciem próżniociągu położniczego.

Przeczytaj więcej informacji na temat dr. Aldo Vacca 


 

Technika 5-Kroków Vacca

Technika 5-Kroków dr. Vacca dotycząca bezpiecznego zastosowania próżniociągu położniczego

Należy zlokalizować punkt fleksyjny, identyfikując środkowym palcem ciemiączko tylne i przesuwając palec do przodu wzdłuż szwu strzałkowego na odległość 3 cm, aby znaleźć punkt fleksyjny.


KROK 1: Wyznaczanie położenia punktu fleksyjnego - kalkulacja odległości prawidłowego miejsca wprowadzenia peloty


Należy zlokalizować punkt fleksyjny, identyfikując środkowym palcem ciemiączko tylne i przesuwając palec do przodu wzdłuż szwu strzałkowego na odległość 3 cm, aby znaleźć punkt fleksyjny.


Operator wkłada dwa palce do krocza, aby utworzyć przestrzeń, w którą delikatnie, jednym pewnym ruchem, wsuwana jest pelota, natychmiast po skurczu.


KROK 2: Przytrzymywanie peloty - Wprowadzanie peloty do pochwy


Operator wkłada dwa palce do krocza, aby utworzyć przestrzeń, w którą delikatnie, jednym pewnym ruchem, wsuwana jest pelota, natychmiast po skurczu.


Pelota jest popychana wzdłuż środkowej linii osi miednicy matki do momentu, gdy środek peloty zostanie umiejscowiony nad punktem fleksyjnym (odległość prawidłowego miejsca wprowadzenia peloty).


KROK 3: Poruszanie pelotą w kierunku punktu fleksyjnego oraz nad nim


Pelota jest popychana wzdłuż środkowej linii osi miednicy matki do momentu, gdy środek peloty zostanie umiejscowiony nad punktem fleksyjnym (odległość prawidłowego miejsca wprowadzenia peloty).


Należy szybko osiągnąć zalecane ciśnienie próżniociągu w zakresie 60-80 kPa (450-600 mmHg). Dodatkowo zawsze należy skontrolować, czy nie doszło do uchwycenia tkanek matki.


KROK 4: Tworzenie próżni w celu wykluczenia ryzyka uchwycenia tkanek miękkich matki


Należy szybko osiągnąć zalecane ciśnienie próżniociągu w zakresie 60-80 kPa (450-600 mmHg). Dodatkowo zawsze należy skontrolować, czy nie doszło do uchwycenia tkanek matki.


Technika opuszki palca i kciuka 2 do 2. Trakcja dotycząca porodu z użyciem próżniociągu położniczego to zadanie wymagające użycia dwóch rąk - jedna ręka zapewnia trakcję i kontroluje jej kierunek, druga natomiast monitoruje zaawansowanie głowy w kanale rodnym przy każdym pociągnięciu i kontroluje nacisk na głowę płodu.


KROK 5: Metoda trakcyjna - techniki opuszki palca i kciuka


Technika opuszki palca i kciuka 2 do 2. Trakcja dotycząca porodu z użyciem próżniociągu położniczego to zadanie wymagające użycia dwóch rąk - jedna ręka zapewnia trakcję i kontroluje jej kierunek, druga natomiast monitoruje zaawansowanie głowy w kanale rodnym przy każdym pociągnięciu i kontroluje nacisk na głowę płodu.


 
 

  Osoby wykonujące zabiegi powinny nauczyć się oceniania porodów zabiegowych zgodnie z wymaganymi umiejętnościami technicznymi i podejmować się wykonywania jedynie takich porodów z zastosowaniem próżniociągu położniczego, które mieszczą się w ich własnym zakresie wiedzy specjalistycznej. Operatorzy, którzy nie są zaznajomieni z próżniociągem, niezależnie od ich stażu pracy lub umiejętności dotyczących porodów z użyciem kleszczy, powinni zacząć od prostych przypadków, takich jak poród z użyciem próżniociągu przy ułożeniu podłużnym główkowym i niewymagający manewru rotacyjnego, zanim spróbują przeprowadzać bardziej złożone porody przy ułożeniu miednicowym oraz z wykorzystaniem manewru rotacyjnego. Wyniki będą nieoptymalne, a operatorzy nie będą przeświadczeni o poprawnym przeprowadzeniu zabiegu daną techniką, jeśli przedwcześnie rozpoczną przeprowadzanie zbyt trudnych porodów.  

Dr Aldo Vacca Handbook of Vacuum Delivery in Obstetric Practice