No items found.

Ogólne zasady


Prawa autorskie

Publikacje i warsztaty Vacca Research są chronione prawami autorskimi i wszelkie do nich prawa są zastrzeżone. Bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy lub licencji upoważniającej do ograniczonego kopiowania i użytkowania żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana ani przesyłana z wykorzystaniem jakichkolwiek metod elektronicznych lub mechanicznych, wliczając w to fotokopiowanie i nagrywanie, lub z wykorzystaniem jakiegokolwiek systemu do przechowywania lub odzyskiwania informacji. Prośby o zgodę na kopiowanie jakiejkolwiek części materiału zawartego w tym programie należy kierować pisemnie na adres Vacca Research Pty Ltd, PO Box 614, Albion, QLD, 4010, Australia lub pocztą elektroniczną na adres Belinda.Vacca@vaccaresearch.com odpowiednio wcześniej przed proponowaną datą publikacji. W pisemnych prośbach należy precyzyjnie określić informacje, o które się występuje i planowane przeznaczenie materiałów (np. zamieszczenie w książce, pakiecie edukacyjnym, materiałach dla uczestników szkolenia itp.). Dalsze informacje dotyczące pozwoleń będą podane przez firmę Vacca Research w odpowiedzi na zgłoszoną prośbę.

 

Nota prawna i warunki korzystania

Chociaż uznaje się, że rady i informacje zaprezentowane w witrynie Vacca 5-Steps Academy oraz na zajęciach dostępnych w sieci w chwili ich publikacji są prawdziwe i dokładne, autor ani wydawca nie ponoszą odpowiedzialności prawnej z tytułu wszelkich błędów lub zaniechań, do jakich może dojść. W szczególności (jednak bez ograniczania ogólnego charakteru poprzedniego zastrzeżenia) podjęto wszelkie starania mające na celu sprawdzenie dawek leków i skutków ubocznych, jednak nadal istnieje prawdopodobieństwo przeoczenia błędu. Z tych powodów zdecydowanie zaleca się czytelnikowi zapoznawanie się z pisemnymi instrukcjami wydawanymi przez firmy farmaceutyczne przed podaniem jakichkolwiek leków rekomendowanych w niniejszym materiale. Ponadto korzystając z tego programu, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie następujących warunków użytkowania: w żadnych okolicznościach firma Vacca Research ani autor nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikowych, jakie mogą powstać na skutek polegania na informacjach zawartych w niniejszym programie. Firma Vacca Research nie ponosi żadnej odpowiedzialności za witryny internetowe osób trzecich wspomniane w programie lub do których łącza znajdują się w programie oraz nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w takich witrynach. Osoby, które nie wyrażają zgody na niniejszej warunki, nie powinny nadal korzystać z programu.

 

Pobieranie i drukowanie

Użytkownik może w celach referencyjnych pobrać i wydrukować jeden egzemplarz dokumentów dostępnych w tej witrynie. We wszystkich innych przypadkach należy się z nami kontaktować.

 

Łącza

Użytkownik może udostępniać łącza do wszystkich stron znajdujących się w tej witrynie. Nie należy udostępniać bezpośrednich łączy do dokumentów znajdujących się w tej witrynie. Zamiast tego należy udostępniać łącze do strony, z której można pobrać dokument.

 

PDF

Większość dokumentów dostępnych w tej witrynie jest w formacie Adobe Acrobat (.pdf) i można je przeglądać za pomocą oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Użytkownicy, którzy nie mają zainstalowanego oprogramowania Adobe Acrobat Reader, mogą je pobrać z witryny firmy Adobe pod adresem http://get.adobe.com/reader.

 

Ogólne warunki zakupu

Bezpieczeństwo kart kredytowych: karty kredytowe są obsługiwane z wykorzystaniem bezpiecznej bramki. Nie przechowujemy w witrynie numerów kart kredytowych.
Zasady ochrony prywatności: nikomu NIE udostępniamy, nie sprzedajemy ani w inny sposób nie ujawniamy listy naszych klientów, dotyczących ich informacji ani dokonywanych przez nich zakupów.

Zasady dokonywania zwrotów: transakcje sprzedaży mają charakter ostateczny. Wymiana wadliwych towarów nastąpi, jeżeli zostaniemy powiadomieni w ciągu 14 dni. Przed dokonaniem zwrotu należy się z nami skontaktować. Zwroty środków będą dokonywane wyłącznie, jeśli nie ma możliwości wymiany towarów. Zwroty będą dokonywane w postaci uznania tej samej karty kredytowej, za pomocą której dokonano płatności. Klienci instytucjonalni dokonujący płatności czekiem mogą otrzymać zwrot poprzez uznanie ich rachunku lub za pomocą czeku. Zwrot środków nie jest możliwy w przypadku subskrypcji materiałów oferowanych przez firmę Vacca Research.

 

Informacje o wysyłce

Wysyłka poza Australię

Rodzaj usługi: FEDEX Economy Air
Opis: FEDEX Economy Air
Wysyłka na terenie Australii

Rodzaj usługi: Australia Post
Opis: Australia Post
Dostawa w ciągu 21 dni. Przesyłki nie są ubezpieczone. Osoby chcące ubezpieczyć przesyłkę proszone są o powiadomienie nas przed jej nadaniem.

 

Akceptacja naszych warunków

Akceptując jakiekolwiek nasze materiały, informacje lub produkty, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad oraz je akceptuje.

 
No items found.