Suzy5Steps™
SZKOLENIOWY MODEL SYMULACYJNY PORODU Z UŻYCIEM PRÓŻNIOCIĄGU POŁOŻNICZEGO

Rozwijaj umiejętności swojego zespołu w stosowaniu próżniociągu położniczego w środowisku wolnym od ryzyka.


Uzyskaj wycenę Technika 5-Kroków Vacca dotycząca porodu z użyciem próżniociągu położniczego 

ROZWIJAJ UMIEJĘTNOŚCI W STOSOWANIU PRÓŻNIOCIĄGU POŁOŻNICZEGO W ŚRODOWISKU WOLNYM OD RYZYKA


Model symulacyjny porodu z użyciem próżniociągu położniczego Suzy5Steps™ został zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie odtwarzać sytuację porodu z użyciem próżniociągu położniczego i umożliwiać natychmiastowe wyrażenie opinii na temat techniki podczas całej procedury. Badania potwierdzają, że większość powikłań spowodowanych zastosowaniem próżniociągu położniczego wynika z niewłaściwej techniki (często jest to błędne zamocowanie peloty lub niewłaściwy kierunek trakcji). Model symulacyjny porodu z użyciem próżniociągu położniczego zapewnia bezpieczną przestrzeń do ćwiczenia techniki ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zamocowania peloty i kierunku trakcji.Skorzystaj z dokładnej i kompleksowej symulacji.Model symulacyjny porodu z użyciem próżniociągu położniczego został szczegółowo opracowany we współpracy z organizacją Vacca Research w celu stworzenia najwyższej jakości symulacji do celów szkoleniowych. Model kanału rodnego obejmuje kolec kulszowy, łuk łonowy i okno pozwalające na widok wewnętrzny, podczas gdy głowa płodu zawiera ciemiączka, szew strzałkowy, a jej odlew jest bardzo realistyczny. Modele te zapewniają realistyczny opór, przechodzenie głowy płodu przez kanał rodny i odtwarzają zarówno rotacyjne, jak i nierotacyjne porody (wymagające wykonania manewru rotacyjnego oraz takie, które tego nie wymagają), gdzie wysokość główki dziecka może osiągać trzy poziomy: niski, średni i wysoki.Monitoruj technikę: od zamocowania peloty po poród.Okno boczne umożliwia osobom nadzorującym monitorowanie techniki podczas całej procedury i bieżące informowanie operatorów na temat poprawek dotyczących zamocowania peloty i kierunku trakcji. Okno zawiera znaczniki wskazujące osie trakcji, punkty wysokości główki w kanale rodnym, położenie łuku łonowego oraz kierunek trakcji dla ułożenia potylicowego przedniego i tylnego. Okno pozwala na łatwą identyfikację błędu na dowolnym etapie procedury.Model symulacyjny porodu z użyciem próżniociągu położniczego Suzy5Steps™ został zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie odtwarzać sytuację porodu z użyciem próżniociągu położniczego i umożliwiać natychmiastowe wyrażenie opinii na temat techniki podczas całej procedury. Badania potwierdzają, że większość powikłań spowodowanych zastosowaniem próżniociągu położniczego wynika z niewłaściwej techniki (często jest to błędne zamocowanie peloty lub niewłaściwy kierunek trakcji). Model symulacyjny porodu z użyciem próżniociągu położniczego zapewnia bezpieczną przestrzeń do ćwiczenia techniki ze szczególnym uwzględnieniem właściwego zamocowania peloty i kierunku trakcji.

 

PRAKTYCZNE WARSZTATY DOTYCZĄCE PORODU Z UŻYCIEM PRÓŻNIOCIĄGU POŁOŻNICZEGO

Materiały naukowe wskazują, że kształcenie i oficjalne szkolenia poprzez sesje praktyczne z wykorzystaniem modeli poprawiają wyniki porodów zabiegowych.

Model Suzy5Steps™ został zaprojektowany z myślą o praktycznych szkoleniach grupowych. Model ułatwia pracę zespołową podczas sesji edukacyjnych dla stażystów, położników, położnych, kadry położniczej, lekarzy rodzinnych i innych osób wchodzących w skład personelu medycznego.Materiały naukowe wskazują, że kształcenie i oficjalne szkolenia poprzez sesje praktyczne z wykorzystaniem modeli poprawiają wyniki porodów zabiegowych.


Zdobyte umiejętności

Udoskonalaj swoje praktyczne umiejętności techniczne w zakresie bezpiecznego porodu z użyciem próżniociągu położniczego.

• Praktyczne doświadczenie w próżniociągu położniczym

• Rozwój biegłych umiejętności przeprowadzania porodu z użyciem próżniociągu położniczego przed zastosowaniem klinicznym

• Umiejętność rozpoznawania prawidłowego umiejscowienia i zamocowania peloty oraz wykonania tej procedury

• Prawidłowe techniczne zastosowanie przyssawki próżniociągu położniczego

• Ustalenie prawidłowego kierunku trakcji podczas fazy zstępowania główki płodu do kanału rodnego oraz pojawienia się główki dziecka (fazy od momentu całkowitej widoczności peloty w kroczu do momentu widoczności główki dziecka)

• Znajomość zalecanej liczby pociągnięć w przypadku porodów wymagających zastosowania manerwu rotacyjnego i niewymagających tej procedury

• Umiejętność zapobiegania odłączenia się peloty

• Sposób postępowania podczas porodów z użyciem próżniociągu położniczego
wymagających zastosowania manewru rotacyjnego oraz takich, które tego nie wymagają

• Uzyskanie pewności, jak wygląda poprawny i niepoprawny poród z użyciem próżniociągu położniczegoUdoskonalaj swoje praktyczne umiejętności techniczne w zakresie bezpiecznego porodu z użyciem próżniociągu położniczego.

 

Ten model szkoleniowy zapewnia realistyczną symulację porodu z użyciem próżniociągu położniczego z unikalnym oknem służącym do obserwacji, które umożliwia lekarzom monitorowanie techniki w trakcie całego procesu. Pracując w parach (nauka w parach), uczestnicy mogą na przemian obserwować procedurę i wykonywać ją, co poprawia wyznaczanie celów, motywację i interakcję,

Dr Paul Howat  Dyrektor wydziału, Opieka matek i dzieci, Tytuł licencjata medycyny, Członek (Stanowisko stypendysty) RANZCOG (Królewskie Australijskie i Nowozelandzkie Kolegium Położników i Ginekologów)
 

Materiały naukowe wskazują, że kształcenie i oficjalne szkolenia poprawiają wyniki porodów zabiegowych, zmniejszając odsetek ryzyka powikłań zarówno u matek, jak i noworodków.

Y., C., Cheong, H., Abdullahi, H., Lashen, F., M., Fairlie  Czy kształcenie i oficjalne szkolenia mogą poprawić wyniki porodów zabiegowych? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004; 113: 139-44.

Link do artykułu